Harcerski klub łączności SP3ZAT

50 LAT SP3ZAT

  Pięć Dekad na Fali  Srebrny Jubileusz Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZAT

Z okazji 50-lecia Harcerskiego Klubu Łączności słychać na falach eteru stację pracującą pod znakiem HF50ZAT. Klub ten powstał 28 grudnia 1968 roku we Wrześni. Jego założycielami byli: Marek SP3DIK, Zdzisław SP3DDP

W latach 70-tych klub zrzeszał wielu harcerzy i wychował wielu krótkofalowców.

SP3ZAT był aktywny także w trakcie rozwoju emisji RTTY, do którego przyczynili się Zygmunt SP3GRQ i  Jerzy SP3FFN.

Od początku swego istnienia klub brał udział w wielu wyjazdach i akcjach terenowych ,odwiedzał  m.in. akcje letnią ŁAZY 2002, obozy w Wojnowie, Głuchołazach, czy na Helu; od 2002 roku klub bierze regularnie udział w spotkaniach młodzieży na Lednicy.

Do tej pory klub pracował również pod znakami okolicznościowymi(m.in. SN750TG, SN700M,  HF40ZAT, SN170WL), a od kilku lat jest również organizatorem Harcerskiej Fali.

W 2002 roku SP3ZAT rozpoczął swą działalność w Zespole Szkół - Gimnazjum w Nekli, gdzie kierownikiem jest Zdzisław SP3DDP.


Zapraszamy do łączności na falach eteru, gdzie stacja HF50ZAT będzie aktywna do  czerwca 2019 roku.

 

Z harcerskim pozdrowieniem

 

 Czuwaj!!!