Harcerski klub łączności SP3ZAT

Harcerska Fala 2016


 


 Regulamin

Zawody organizowane pod patronatem

Burmistrza Miasta i Gminy NEKLA Karola Balickiego

oraz
Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
 

Zawody reaktywujemy dla upamiętnienia inicjatora Harcerskiej fali

Śp kolegi SP3AXI  Hm. Jan Bonikowski

    ORGANIZATOR:
        Harcerski Klub łączności "SP3ZAT"  NEKLA
    TERMIN:
        18 czerwca 2016  w godz.  19.00-20.00 czasu lokalnego.
    PASMO:
        3,5 MHz, emisja SSB.
    UCZESTNICY:
        A - harcerskie stacje klubowe - 1 pkt. i mnożnik
        B - inne stacje klubowe - 1 pkt.
        C - indywidualne HARCERZ - 2 pkt. (w logu z literą H)
        D - indywidualne - 1 pkt.
    RAPORTY:
        RS i nr QSO od 01 (np. 5911)
    MNOŻNIK:
        ilość harcerskich stacji klubowych z sufiksem "Z" (pkt. 4A) z którymi przeprowadzono QSO.
        Wynik, to suma punktów za A, B, C, D x mnożnik = wynik końcowy.
    NAGRODY:
        za zajęcie miejsca 1 do 5 - dyplom, papierowy kolejno numerowany, pozostałe dyplomy  z numerem kolejnym  w formie elektronicznej
    DZIENNIKI:
        do końca czerwca 2016 w formie elektronicznej na adres sq3ow@poczta.fm

WYNIKI:

    ustali komisja sędziowska, której decyzje są ostateczne.
    Wyniki będą opublikowane na QRZ.COM  (sp3zat)

NASŁUCHOWCÓW

    obowiązuje odebranie znaków i raportów obydwu korespondentów.
    Stację słuchaną można wykazać tylko jeden raz.

NALEŻY przestrzegać band planu i regulaminu zawodów.
OBOWIĄZUJE 5 min. QRT przed i po zawodach.

literkę ,,H,, podaje każdy operator indywidualny Harcerz czyli ,,powiedzmy raport 59,01 i ,,H", nie chce wykluczyć kolegów zasłużonych do harcerstwa, a będących już w spoczynku

Litere H ma prawo podawać każdy harcerz biorący udział w zawodach!!!


Harcerska fala 2016

WYNIKI ZAWODÓW

UWAGA!!! Chcemy przeprosić kolegę SQ8LHI ponieważ jego wynik w zawodach nie został opublikowany
Jest to 25 miejsce razem z kolegą SP2BZ, zdobył równą ilość punktów.