Harcerski klub łączności SP3ZAT

Harcerska Fala 2018

W związku z sugestiami kolegów w tym roku zmienia się klasyfikacja wyników z ogólnych, na wyniki z podziałem na grupy!!

WYNIKI 2018

Grupa 1 stacje klubowe (w tym kluby harcerskie)Grupa 2 stacje indywidualneGrupa 3 stacje indywidualne (operator harcerz)Grupa 4 stacje nasłuchowe
  
Regulamin

Zawody organizowane pod patronatem

Burmistrza Miasta i Gminy NEKLA Karola Balickiego

Zawody dla upamiętnienia inicjatora Harcerskiej fali

Śp kolegi SP3AXI  Hm. Jan Bonikowski

1    ORGANIZATOR:
        Harcerski Klub łączności "SP3ZAT"  NEKLA
2    TERMIN:
        17 czerwca 2018  w godz.  19.00-20.00 czasu lokalnego.
3    PASMO:
        3,5 MHz, emisja SSB.
4   UCZESTNICY:
        A - harcerskie stacje klubowe - 1 pkt. i mnożnik
        B - inne stacje klubowe - 1 pkt.
        C - indywidualne HARCERZ - 2 pkt. (w logu z literą H)
        D - indywidualne - 1 pkt.

          E - nasłuchowcy
5    RAPORTY:
        RS i nr QSO od 01 (np. 5911)
6    MNOŻNIK:
        ilość harcerskich stacji klubowych z sufiksem "Z" (pkt. 4A) z którymi przeprowadzono QSO.
        Wynik, to suma punktów za A, B, C, D x mnożnik = wynik końcowy.
7    NAGRODY:
        za zajęcie miejsca 1 do 3  w każdej grupie - dyplom, papierowy kolejno numerowany,
pozostali dyplomy za udział w zawodach  w formie elektronicznej

8    DZIENNIKI:
        do końca czerwca 2018 w formie dowolnej na adres sq3ow@poczta.fm

9 WYNIKI:
    Grupa 1 stacje klubowe (w tym kluby harcerskie)
    Grupa 2 stacje indywidualne
    Grupa 3 stacje indywidualne (operator harcerz)
    Grupa 4 stacje nasłuchowe
    Ustali komisja sędziowska, której decyzje są ostateczne.
    Wyniki będą opublikowane na stronie SP3ZAT


10 NASŁUCHOWCÓW

    obowiązuje odebranie znaków i raportów obydwu korespondentów.
    Stację słuchaną można wykazać tylko jeden raz.

NALEŻY przestrzegać band planu i regulaminu zawodów.
OBOWIĄZUJE 5 min. QRT przed i po zawodach.

literkę ,,H,, podaje każdy operator indywidualny Harcerz czyli ,,powiedzmy raport 59,01 i ,,H", nie chce wykluczyć kolegów zasłużonych do harcerstwa, a będących już w spoczynku