Harcerski klub łączności SP3ZAT

Historia

Harcerski Klub Łączności SP3ZAT powstał jesienią 1968 roku.Inspiratorami założenia klubu byli członkowie Radioklubu SP3KFI – Zdzisław Pawlak SP3DDP i Marek Rybacki SP3DIK. Później dołączyli – Ryszard Smoliński SP3BVI i Eugeniusz Biniek.

                                                  
Pierwsza wzmianka w Gazecie Poznańskiej                    Marek SP3DIK i Zdzisław SP3DDP – rok 1969.
z grudnia 1968.

Początkowo klub działał przy Komendzie Hufca ZHP we Wrześni, później przy Wrzesińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. 8 października 1969 przyznano klubowi licencję i znak wywoławczy SP3ZAT.
Pierwsze łączności przeprowadzano na przerobionej radiostacji 10RT emisją CW.
Jednocześnie trwało szkolenie nowych członków, majsterkowanie radiotechniczne,
udział w stanicach i obozach ZHP, biegi na azymut, łowy na lisa, manewry techniczno-obronne itp.
Zdobywano nowe licencje - Zygmunt Nowaczyk SP3GRQ, Andrzej Łukaszewski SP3JIA
i Ryszard Piskorek SP3-1178/PO, obecnie SP3WYE.

Obóz ZHP w Zaniemyślu rok 1975.


Na pierwszym planie Grażyna Michalak, Damian Tabaczyński, Marek SP3DIK i Zygmunt SP3GRQ.
W głębi od lewej członkowie klubu – Geniu Wagner, Jarek Kasprzak, Wojtek Lisiecki,
Mirek Przewoźny i Geniu Gorzelańczyk.

Kolejna wzmianka o klubie z roku 1981.


Do roku 1981 klub SP3ZAT aktywnie uczestniczył w różnych zawodach krajowych
i zagranicznych zdobywając sporo niezłych miejsc i dyplomów.
Po roku 1981, z wiadomych przyczyn, działalność ograniczyła się do prac warsztatowych.
W tym czasie kolega Zygmunt SP3GRQ pracował nad uruchomieniem i wykorzystaniem
dalekopisu do pracy emisją RTTY.
Po odzyskaniu licencji w lutym 1984 roku uruchomiono ponownie radiostację.
Jako jeden z pierwszych klubów zaczęliśmy pracować również emisją RTTY.
W sierpniu 1985, z okazji pobytu młodzieży kubańskiej w Polsce pracowaliśmy pod znakiem okolicznościowym SP0CO

 

SP0CO – op. Jurek SP3CDQ (sk) i Marek SP3DIK.


W roku 1988 obchodziliśmy 20 lecie klubu SP3ZAT i 25 lecie SP3KFI.
Z tej okazji wspólnie urządziliśmy przyjacielskie spotkanie w tonsilowskim Hadesie.
Było dużo zaproszonych gości, część oficjalna i mniej oficjalna, kawa, herbata, upominki,
nagrody, dyplomy i koleżeńskie pogawędki.

Okolicznościowa nalepka z wykazem lokalnych licencji.


Członkowie klubu interesowali się również łącznościami dalekosiężnymi tzw. DXami.
Wiązało to się z przynależnością do SPDX Clubu i ze zjazdami tego klubu.

Zjazd SPDXC w Sandomierzu – rok 1992.

Od lewej Ryszard SP3BVI, Zygmunt SP3GRQ, Marek SP3DIK.

 
Aktywność SP3ZAT we Wrześni trwała do roku 2002.
Rozpoczęły się nowe czasy i Spółdzielnia Mieszkaniowa widziała już inne wykorzystanie
pomieszczeń klubowych.
Do tego czasu przez klub przewinęło się ponad sto osób.
Przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, średnich i internatów.
Klub został przeniesiony do Nekli i ponownie zajął się nim jego współzałożyciel
Zdzisław SP3DDP.

W lokalnej prasie ukazał się taki artykuł:

 

 

 NASZA OSTATNIA AKCJA

http://www.qrz.com/db/SN700MSpotkanie Nekielka z okazji 45lat klubu SP3ZAT i akcja 700lat Miłosławia
 

Spotkanie Nekielka z okazji 45lat klubu SP3ZAT i akcja 700lat Miłosławia

 

Foto Czeszewo 06. 2015 dziękuje kolegom za spotkanie

przeprawa promowa Czeszewo w drodze na zjazd SP3PJA kol. Adam SQ3NVZ

od lewej Dawid SQ3KNV, Tomek SQ3TSM, Marcin SQ3OW, Adam SQ3NVZ, Darek SQ3EVL

cdn...