Harcerski klub łączności SP3ZAT

Lednica 2017


Regulamin„Dni Aktywności Lednica 2017”
1. ORGANIZATOR: Harcerski Klub Łączności „Dromader” z Bydgoszczy - SP2ZAO

2. CEL: Popularyzacja rejonu Lednicy jako kolebki polskiej państwowości , propagowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie,
a w szczególności aspektów pracy z terenowych QTH (parki, zamki i inne ciekawe miejsca lub zdarzenia),
oraz integracja środowisk krótkofalarsko-harcerskich z województw wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
PRACA Z: Lednickiego Parku Krajobrazowego SPFF-058
QTH: IMIOŁKI - Gmina KISZKOWO - GZ04
QTH: WALISZEWO - Gmina KŁECKO- GZ05
3. TERMIN(Y): 3-4.06.2017
4. PASMA/EMISJE:
-PREFEROWANE PASMA : 80m i 40m zgodnie z BAND PLANEM ,(pozostałe pasma amatorskie KF oraz UKF w zależności od
aktualnych warunków propagacyjnych).
-PREFEROWANE EMISJE: SSB i FM
5. UCZESTNICY: Wszystkie amatorskie stacje nadawcze i nasłuchowe - krajowe i zagraniczne.
6. CERTYFIKAT / DYPLOM (PUNKTACJA, WARUNKI ZDOBYCIA NAGRÓD I ZASADY ZGLOSZEŃ)
Do DYPLOMU lub CERTYFIKATU zalicza się tylko jedno QSO ze znakiem z listy stacji ORGANIZATORA
niezależnie od pasm, emisji i ilości QSO z tym znakiem.
Stacje Organizatora pracujące w czasie Dni Aktywności "Lednica 2017” do Certyfikatu/Dyplomu przydzielają po:
- Stacja okolicznościowa SN0LED......................................... - 3 punkty,
- Klubowe Stacje Organizatora: SP2ZCI, 3Z0OJG, SP3ZAT - 2 punkty,
- INDYWIDUALNE *) Stacje Organizatora …......................... - 1 punkt
*) Liste WSZYSTKICH Stacji Organizatora pracujących w „Dniach Aktywności Lednica 2017”
zostanie zaktualizowana 3.06.2017 na stronie www.qrz.com/db/SP2ZAO
=====================================================================================================
CERTYFIKAT ELEKTRONICZNY: Każda POLSKA stacja nadawcza lub nasłuchowa, która zgromadzi co najmniej 10 punktów za
QSO/SWL w „Dniach Aktywności Lednica 2017” i nadeśle zgłoszenie w terminie do 11.06.2017 otrzyma Certyfikat Elektroniczny „Dni
Aktywności Lednica 2017” w formacie PDF .
EN - Other FOREGIN station 6 points to Electronic Certificate in PDF format
DYPLOM: Każda POLSKA stacja nadawcza lub nasłuchowa, która zgromadzii maksymalną ilość punktów , tzn. przeprowadzi
QSO/SWL ze WSZYSTKIMI Stacjami Organizatora *) pracującymi w Dniach Aktywności "Lednica 2017” i nadeśle zgłoszenie w
terminie do 11.06.2017 , poza Certyfikatem Elektronicznym otrzyma również bezpłatny dyplom wysłany na adres podany w zgłoszeniu.
EN - Other FOREGIN station 10 points for free traditional AWARD
DYPLOM ORGANIZATORA: Za pracę jako Stacja ORGANIZATORA w trakcie "Dni Aktywności Lednica 2017” wszyscy operatorzy
otrzymają specjalną edycję DYPLOMU
=====================================================================================================
ZGLOSZENIA/LOGI
jako zgłoszenie wystarczy nadesłać wyciąg z logu w formacie cabrillo (lub innym formacie tekstowym) albo jako treść wiadomości
na adres sp2zao@interia.eu . W szczególnych przypadkach dopuszcza się tradycyjne zgłoszenia za pośrednictwem poczty na adres:
SP2ZAO Award & QSL Manager
Marek Kosmowski , SQ2SDJ
Boh. Westerplatte 7/13
85-827 Bydgoszcz
7. WYWOŁANIE: Stacje ORGANIZATORA podczas wywołania ogólnego lub co kilka QSO wyraźnie podają informacje, że pracują w
„Dniach Aktywności Lednica 2017”
8. UWAGI : Certyfikaty zostaną rozsyłane niezwłocznie po otrzymaniu stosownego zgłoszenia , a dyplomy po 30.06.2017.
Wzory Dyplomu i Certyfikatu na stronie www.qrz.com/db/SP2ZAO
Zapraszamy do udziału w „Dniach Aktywności LEDNICA 2017”
Zespół SP2ZAO